Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/user/sites/arr.volyn.ua/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/user/sites/arr.volyn.ua/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/user/sites/arr.volyn.ua/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/user/sites/arr.volyn.ua/wp-includes/post-template.php on line 284

Галерея

Нормативно-правові аспекти зміни меж районів і міст

Питання щодо встановлення та зміни меж районів і міст відносяться до повноважень Верховної Ради України (пункт 29 частини першої статті 85 Конституції України, стаття 6 Земельного кодексу України).

Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад (стаття 174 Земельного кодексу України).

Внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст належить до повноважень районних рад (пункт «д» статті 10 Земельного кодексу України).

Пропозиції щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст до районної ради вносять  сільські, селищні, міські ради (пункт «ї» статті 12 Земельного кодексу України)

Стаття 17 Земельного кодексу України до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин відносить підготовку висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст (пункт «д»).

Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (стаття 173 Земельного кодексу України).

Відповідно до частини дев`ятої статті 7 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад” якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

 

Порядок змін меж районів, необхідних для утворення об’єднаної територіальної громади

 

 1. Прийняття сільськими, селищними, міськими радами, які виявили бажання утворити об`єднані територіальні громади, що тягне за собою зміну меж районів, рішення про такі утворення та про клопотання до відповідних районних рад про зміну меж районів.
 2. Клопотання від сільських, селищних, міських рад до відповідних районних рад про прийняття рішення щодо зміни меж районів. До клопотань слід долучити: рішення місцевих рад про територіальні утворення, викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності – викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад із схематичним відображенням існуючих та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці.
 3. Прийняття районними радами рішень про розроблення проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж районів.
 4. Замовлення районними радами відповідних робіт та укладання договорів з розробниками документації про розробку проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж районів. Розробниками документації із землеустрою є:

-юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

-фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 1. Розробники документації розробляють проекти землеустрою щодо встановлення та зміни меж районів. Склад і зміст «Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень регламентовано ст. 46 Закону України «Про Землеустрій».
 2. Розгляд та прийняття рішень сільськими, селищними радами про погодження Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 3. Розгляд та прийняття рішень районними радами про погодження Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 4. Розгляд та прийняття розпоряджень райдержадміністраціями про погодження Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 5. Розгляд та прийняття розпорядження облдержадміністрацією про погодження Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 6. Розгляд та прийняття рішення обласної ради про погодження Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 7. Подання замовником відповідних клопотань та розроблених і погоджених Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць до Держгеокадастру на проведення обов’язкової державної експертизи у відповідності до ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
 8. Проведення Держгеокадастром державної експертизи Проектів землеустрою та прийняття позитивних висновків за результатами її проведення.
 9. Після прийняття позитивних висновків державної експертизи Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів подаються на розгляд Верховної Ради України.
 10. Розгляд та прийняття Верховною Радою України рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць, яке є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
 11. Винесення та встановлення розробниками документації меж адміністративно-територіальних утворень в натурі (на місцевості).
 12. Внесення територіальними відділами Держгеокадастру до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витягах з Державного земельного кадастру, які безоплатно видається відповідним районним радам.